Общи условия

Моля запознайте се със следващите няколко точки, представляващи общи условия и обвързващи „ПФК Ботев“ АД и ползвателите на настоящата страница.

  1. Настоящата платформа, наречена Благодарствена стена, е създадена като част от кампанията „Да живее Ботев Пловдив“ и цели събиране на средства за закупуване на дълг към „Рент Мениджмънт“ АД в размер на 565 000 лв.
  2. „ПФК Ботев Пловдив“ АД се задължава да генерира всички приходи от използването на настоящата страница по специално създадена дарителска сметка, оповестена на официалната страница на футболния клуб.
  3. Ползвател платформата на адрес: 565.botevplovdiv.org е всеки потребител, който е завършил поръчката си и е изразил съгласие за заплащане на дължимата сума за показване на банер.
  4. Със завършване на поръчката се счита, че всеки ползвател се е запознал и съгласил с настоящите условия.
  5. Всеки ползвател на платформата се задължава да действа съгласно действащите в Република България закони в областта на авторското право, интелектуалната собственост, мерките срещу изпиране на пари, защита на конкуренцията и при спазване грижата на добрия търговец.
  6. В случай, че при поръчка за показване на банер, предмет на авторско правна или представляващ търговска марка, ползвателят е длъжен да уреди взаимоотношенията със всички трети лица, претендиращи права върху изображението.
  7. „ПФК Ботев 1912“ АД се задължава да издаде всички необходими счетоводни документи при извършване на плащане за използване на платформата;
  8. Ползването на услугата и показване на банера започва след извършва на плащане.
  9. „ПФК Ботев 1912“ АД ще съдейства на всеки ползвател за безпроблемно използване на платформата, получаване на качествена услуга и гарантира използването на приходите единствено и само за кампанията „Да живее Ботев Пловдив“.